Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your slot ewallet favourite slots, live, ewallet slot sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 slot ewallet ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for Slot Game Online For Mobile Malaysia fun. Slot Game Online For Mobile MalaysiaBet on your favourite slots, live, sporting events Slot Game Online For Mobile Malaysia and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Slot Game Online For Mobile Malaysia Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Thử thách Pù Luông Retreat – Nương thân nơi núi cao , ruộng bậc thang tuyệt đẹp

ĐI TÌM NƠI Ở ẨN - PÙ LUÔNG RETREAT

ĐI TÌM NƠI Ở ẨN – PÙ LUÔNG RETREAT !!

Nghe lời cô em gái đưa cả nhà đi nghỉ dưỡng và đúng là nghỉ dưỡng thật, đến nơi là lăn quay ngủ như chít sau cung đường tắt của Google Map !!! ( Bản đồ chỉ đi Lũng Vân, Núi Cao khá hiểm trở , xung quanh núi đá dựng ngược…. ) ,tuy nhiên bạn đi đường Hồ Chí Minh con đường sẽ dễ dàng đi hơn nhiều khi thoai thoải dốc mỗi tội xa hơn thôi.

  • Cảnh đẹp với ruộng bậc thang
  • Lỡ xóa đi chứ đường đi hiểm trở thế nhưng mà cũng đẹp và có cái hay
  • Rút kinh nghiệm mua xăng đầy ko chờ đến gần hết mới đổ 🙁 ,cung đường lạ ko biết cây xăng ở đâu mà lần.
  • Dịch vụ của Pù Luông Retreat cũng ổn,hình như mình đi có quản lý hay chủ đi giám sát.
  • Những người già như bà ngoại mình nên đặt khách sạn chỗ gần gần nếu không đi bộ mệt mỏi và có người đỡ kẻo cụ ngã.
  • Để nghỉ dưỡng chứ chơi thì cũng chưa có thấy chỗ chơi nhiều.
  • Ghét cái thái độ của bên gửi xe bên cạnh ( vì ở đây họ thuê bên cạnh trông xe hộ) – nhưng thái độ vì đòi lấy tiền gửi xe, ko đáng là bao nhưng nó khiến mất vui khi kiểu cò kè ( ks có phiếu miễn phí gửi xe nhưng đòi lấy tiền mặt )
  • Link HD Clip của mình: https://youtu.be/XmJbLZ0HWOg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *