Dtien87 cùng cty FPT FDC giới thiệu sản phẩm ASRock tại trường đại học Tây Bắc , Sơn La

chuyến đi đến trường đại học Tây Bắc – SƠn La để giới thiệu các sản phẩm mới…   ùng