Archive for September, 2010
-
LATEST ARTICLES
 
59132_1315127813033_7021033_n

iPhone 4 đầu tiên tại VN

by dtien87on September 7, 2010
Được cầm và dùng em 1 trong iphone 4 đầu tiên tại VN hồi đó là một kỷ niệm khó quên