Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your slot ewallet favourite slots, live, ewallet slot sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 slot ewallet ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for Slot Game Online For Mobile Malaysia fun. Slot Game Online For Mobile MalaysiaBet on your favourite slots, live, sporting events Slot Game Online For Mobile Malaysia and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Slot Game Online For Mobile Malaysia Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Tâm tình đêm khuya AnPhatPC 269 Chùa Bộc

Gửi anh chị em nơi mình đang làm – Dù biết rằng công ty là của chung,và ai cũng có việc nhà riêng.Nhưng ở cty khi khách hàng đến dù biết là muộn thì chị em bảo nhau,có giận thế nào cũng xin đừng để KH biết, nghe ko chuyên nghiệp chút nào cả …
Dẫu biết …
 Việc nhà quan trọng,và em cũng có vợ chờ cơm ,mẹ ốm chờ con về truyền…nhưng ở ngành dịch vụ thì chữ uy tín lên đầu,và cũng vì sự cạnh tranh khốc liệt nên đôi khi 1 khách hàng dù mua ít hay nhiều,dù chỉ hỏi thăm cũng phải giữ bằng đc.
Vì….

Có khách hàng là có tất cả – có lương – có chô để làm việc – có chỗ cho chúng ta giao lưu hội họp…và cuối cùng cái đích là để chúng ta tồn tại…
Dù rằng..
đã muộn rồi nhưng hãy chia sẻ với em và hiểu cho em rằng khách hàng cũng có thời gian rảnh của họ thôi,không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng chờ đợi ta đến sáng mai…và không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng đợi ta trong khi một loạt các lời chào mời hấp dẫn khác đang tới..
vậy nên ..
Em mong anh chị hiểu rằng em làm vì 

1. Em muốn tạo một nơi để anh chị cùng phát triển và cộng tác

2. Em muốn cty ta là một tập thể mạnh,đoàn kết

3. Em muốn nhiều hơn thế nữa là thương hiệu ,và cuối cùng là 

4. Lương của anh chị cũng như em không chỉ là duy trì mà còn là thăng tiến…
Tất cả từ trước tới giờ trong 1 tháng qua tạp thể 269 đã ;àm thành công, rất thành công đó là 

– Tạo được một địa điểm mua hàng hấp dẫn mới cho khách hàng

– Tạo được bước đầu sự uy tín cũng như tạo thân quen cho khách hàng

– Đã có nhiều lượt khách hàng đi ,đi thăm dò,đi khảo sát ròi cuối cùng họ vẫn quay lại vì chúng ta đã có quá nhiều lợi thế

– Người ta xây dựng 3-4 năm mới được từng đó khác hàng,chúng ta xây dựng hơn 1 tháng và đã được lượng khách hàng cũngxấp xỉ 60-70% lượng khách của họ
Xin đừng đánh mất cơ hội để vươn mình mạnh hơn ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *