[ExpertChallenge] Gameshow PC lần đầu tiên tại VN – Timelapse quá trình 3 tuần thi bằng clip 20′

[ExpertChallenge] Gameshow PC lần đầu tiên tại VN – Timelapse quá trình 3 tuần thi bằng clip 20′

[youtube url=”https://youtu.be/v_TEiChtUiw” autohide=”0″ autoplay=”1″ fs=”1″ hd=”1″ loop=”1″ rel=”0″ showinfo=”0″] Cuộc thi ExpertChallenge là một game show mới của hãng INTEL tổ chức nhằm tạo nên sân chơi cho bạn trẻ ,người dùng muốn thử sức với máy tính PC ,có cơ hội trải nghiệm từ quá trình build cấu hình / lắp ráp / benchmark ..