Sự kiện Đà Lạt 08/2016 Intel IPP Summit : Cùng thay đổi để phát triển

Sự kiện dtien87 cùng Mr Long Mod case tham gia tại Resort Edenese DaLat để tham gia chương trình Intel IPP Summit.

 

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *