Offline HCM 10_12_2015 và chuẩn bị cho sự kiện Intel Enthusiast 2015 với bộ máy tính case Chùa Một Cột PC

Một kỷ niệm đẹp trước ngày đi tham dự cuộc thi đã show case  One pillar Pagoda PC

Link báo được lên trong ngày này :

http://gamek.vn/gaming-gear/can-canh-bo-may-tinh-chua-mot-cot-doc-nhat-vo-nhi-tai-viet-nam-20151210045118876.chn

http://gamethu.vnexpress.net/photo/lang-game/may-tinh-mo-hinh-chua-mot-cot-doc-nhat-vo-nhi-o-viet-nam-3325378.html

10_12_2015_1 10_12_2015_2 10_12_2015_3 10_12_2015_4 10_12_2015_5 10_12_2015_6 10_12_2015_7 10_12_2015_8 10_12_2015_9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *