Những hình ảnh sự kiện Intel Enthusiast 2015 Sài Gòn

Nơi đây diễn ra buổi giới thiệu các bộ máy tính mới độc đáo của Việt Nam , đối tương dự thi là anh em Sài gòn.Tuy nhiên vì muốn tham gia giao lưu, cũng như tăng thêm cơ hội cọ xát nên dtien87 cùng nhóm APC Modding đã làm một sản phẩm mới : Case máy tính hình chùa Một Cột để tham dự.


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *