Lạng Sơn – Công đồng bắc lệ nhìn từ trên cao 2019 | dTien87.com

Lang son Công đồng bắc lệ 2019 trên cao

– Lễ Đền Mẫu Đồng Đăng
– Đền nhị thanh
– Đền tam thanh
– Công đồng bắc lệ

——-o0o——-
Dao Duc Tien
0979.899.599
YM: dtien87
Skype: dtien87
Social Net: facebook.com.vn/dtien87
Website : www.dtien87.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *