Kỷ niệm The Palmy Phú Quốc Resort 2020 với gia đình

Palmy Resort Phú Quốc với gia đình dtien87

Sau khi ở Fusion Resort 2 đêm thì gia đình tôi có sang Palmy Resort phú Quốc để gần thành phố dễ dàng đi chơi đêm hay lượn xung quanh đc.Những hình ảnh lưu lại mang tính chất lưu giữ kỉ niệm gia đình, khám phá phòng ở cũng như dịch vụ xung quanh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *