Dtien87 cùng cty FPT FDC giới thiệu sản phẩm ASRock tại trường đại học Tây Bắc , Sơn La

chuyến đi đến trường đại học Tây Bắc – SƠn La để giới thiệu các sản phẩm mới…

 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-1 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-2 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-3 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-4 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-5 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-6 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-7 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-8 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-9 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-10 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-11 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-12 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-13 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-14 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-15 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-16 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-17 dtien87_fpt_asrock_2015_dai_hoc_son_la-18ùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *