[4K] Hội làng bà Quốc Hoa tại Tiên Du , Phật Tích , Từ Sơn – Phật tích trên cao

Ngày hội làng ,thờ bà chúa Quốc Hoa tại Tiên Du , Phật Tích

 

Các cảnh có trong clip:
– Lăng bà quốc hoa

– Thôn cổ miếu
– Phật tích
– Từ sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *