171 views 0 comments

Beautiful COTO – Trải nghiệm Đảo Cô Tô : Bãi đá móng rồng , biển cô tô , biển tình yêu

by on April 22, 2019
 

Beautiful COTO – Đảo Cô Tô part 2 : Bãi đá móng rồng , biển cô tô , biển tình yêu ,home stay nhà dân

Đảo cô tô từ trên cao

Du lịch phượt cùng dTien87

——-o0o——-

Dao Duc Tien 0979.899.599

YM: dtien87 Skype: dtien87

Social Net: facebook.com.vn/dtien87

Website : www.dtien87.com

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response