242 views 0 comments

Các loại tàu hỏa và phương tiện tại Châu Âu – Train in Europe , EU Railway

by on December 19, 2018
 

Cùng ngắm các loại tàu hỏa, phương tiện chúng tôi đã đi suốt 10 nước châu âu 2018 vừa qua!!!

 

– Tàu Pháp SNCP
– Tàu Bỉ
– Tàu Hà lan
– Tàu Đức ( OBB DB train)
– Tàu Czech
– Tàu Áo ( vienna – wien )
– Tàu Hungary ( Budapet)
– Tàu Ý Italia
– Tàu Thụy sĩ

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response