308 views 0 comments

[4K] Xách mông lên và đi du lịch Hạ Long | Lăng kính Flycam ‘s dTien87

by on August 10, 2018
 

Tôi và gia đình hứng lên là đi,lại bon bon phi gần gần nghỉ mát tại Hạ Long với một căn chung cư tâng 26 DTJ HOMETEL

 

—— Dao Duc Tien —–

Y! / Skype / Facebook : dtien87

Email : dtien87@gmail.com

Website: www.dtien87.com

Phone: +84.979.899.599

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response