342 views 0 comments

[4K] QUẢNG BÌNH Holiday #1 with An Phat Computer – Lăng kính Flycam ‘s dTien87

by on May 25, 2018
 

QUẢNG BÌNH DAY 1 

Sau chuyến hành trình thức đêm đổi tàu đêm do sự cố đêm trước, chúng tôi cũng phải chờ tới 2h trưa mới tới Đồng Hới.Chuyến hành trình tại Quảng Bình bắt đầu hơi muộn vơi những bước chân trên biển, cùng tự sướng với anh em AnPhatComputer.

Địa điểm khách sạn Mường Thanh tới các quán ăn, lượn tàu và đuổi theo đuôi máy bay.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response