336 views 0 comments

Techmart Việt Nam 2015 vs ANPHATPC

by on October 3, 2015
 

Anh em mình lên báo nhiều quá em Thủy ơi :)) tại TechMart 2015 do An Phat PC & Intel tổ chức

http://www.daibieunhandan.vn/ONA_BDT/NewsPrint.aspx…

http://ictnews.vn/…/kinh-thuc-te-ao-oculus-rift-xuat-hien-t…

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response