262 views 0 comments

Bắc Ninh Event 2015

by on September 12, 2015
 

Sự kiện event Bắc Ninh làm hội chợ và dtien87 cùng anh em công ty máy tính AnPhatPC tham gia giao lưu,giới thiệu kính thực tế ảo VR tại đây.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response