266 views 0 comments

Quà của bông – hamster xinh xinh

by on September 26, 2013
 

Heeee,…quà của Pông Kiuu thành hiện thực rồi nhé
//mang tiếng là nhà làm thú y nhưng h mới nuôi một con vật ^^

qua-cua-bong-hamster

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response