289 views 0 comments

Hàng độc nhận được từ MachExtreme

by on September 4, 2013
 

Mới nhận được lô sản phẩm gồm 3 thứ RAM + SSD + USB 3.0 đều vốn vẫn rất hiếm và độc tại VN…post ảnh lên chơi…mời anh em vô ném đá 😀

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response