Bộ kính thực tế ảo Oculus Go 64GB và 32GB đầu tiên ở Việt Nam