Posts Tagged ‘máy tính chùa một cột’
-
LATEST ARTICLES
 
May-tinh-chua-mot-cot-pc-one-pillar-pagoda-computer

Ngày này năm trước

by dtien87on November 21, 2016
Đúng ngày này một năm trước, sau những nét vẽ nghệch ngoạc – một nhóm Mót đơ a ma tơ hình thành. Họ đã muốn quảng bá hình ảnh đất nước việt thông qua một sp bé nhỏ,tin hin như chiếc kẹo : Biểu tượng máy tính Chùa Một Cột. Với ý tưởng này,họ gửi […]