AnPhatPC – Kong Skull island : Khi Công nghệ kết hợp với phim ảnh

AnPhatPC – Kong Skull island : Khi Công nghệ kết hợp với phim ảnh

Video giải thích những điểm hay nhất của sản phẩm Kong Skull Island tại sao đoạt giải nhất Vịnh Bắc Bộ trong lĩnh vực độ máy tính của Công ty máy tính An Phat PC Ý tưởng bộ PC mang tên #Kong Skull island dựa theo bộ phim nổi tiếng được thực hiện tại các ..