dTien87 - Dao Duc Tien blogger Blog

PCAP 700 Triệu – PC OF THE YEAR 0

PCAP 700 Triệu – PC OF THE YEAR

😱😱😱 PCAP 700 Triệu – PC OF THE YEAR 😱😱😱 ► Ở video trước An Phát đã cho các bạn thấy quá trình lắp đặt chiếc PC siêu khủng trị giá 700 triệu, hôm...

May-tinh-chua-mot-cot-pc-one-pillar-pagoda-computer 0

Ngày này năm trước

Đúng ngày này một năm trước, sau những nét vẽ nghệch ngoạc – một nhóm Mót đơ a ma tơ hình thành. Họ đã muốn quảng bá hình ảnh đất nước việt thông qua...