261 views 0 comments

Mừng thọ bà nội tôi 100 tuổi – Bách Niên Giai Lão tại Cổ Miếu , Phật Tích | dTien87.com

by on February 17, 2019
 

Clip mừng thọ bà nội tôi 100 tuổi tại thôn cổ miếu,xã Phật Tích, Tiên Du , Từ Sơn.
Thiết bị quay : Đào Đức Thắng
PV mặt đất : Đào Đức Sướng
PV trên cao : Đào Đức Tiến ( dTien87 )
Edit : dTien87

——-o0o——-
Dao Duc Tien
0979.899.599
YM: dtien87
Skype: dtien87
Social Net: facebook.com.vn/dtien87
Website : www.dtien87.com

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response