311 views 0 comments

[4K] Hội làng bà Quốc Hoa tại Tiên Du , Phật Tích , Từ Sơn – Phật tích trên cao

by on December 23, 2018
 

Ngày hội làng ,thờ bà chúa Quốc Hoa tại Tiên Du , Phật Tích

 

Các cảnh có trong clip:
– Lăng bà quốc hoa

– Thôn cổ miếu
– Phật tích
– Từ sơn

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response