Cấu hình PC chơi mượt Fifa online 4 , PUGB chỉ từ 620.000vnd / tháng – PCAP ADVANCE P4R810504 | ANPHATCOMPUTER

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzSyJWl2-Sx0&h=AT237ECEKEpuYMbCpMP3Xz498oFt_EednewlI09tf8HR_U2FaqAedz3vGPdGsnLwbNvB_v2Hh5mcZDm7ccqxNzVR-QveEgS-gPeuh7WD9yUZ54iyefydsQJHXpxjsjG3PeQ

Với những bạn trẻ muốn có một cấu hình hiệu năng cao – chuyên trị các game như Fifa online 4,PUBG hay giả lập Liên Quân Mobile cũng vô cùng thoải mái với tầm tiền trả góp là 620.000vnd / 1 tháng mà thôi.

Giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu video này xem cấu hình PCAP ADVANCE P4R810504 có gì ấn tượng nhé !!!!

Link chi tiết cấu hình: https://www.anphatpc.com.vn/may-tinh-…

You may also like...