155 views 0 comments

Tam Đảo 2018 của Gia Đình tôi – Flycam Mavic Pro

by on April 25, 2018
 

Tam Đảo 2018 — Thỏa lòng mong mỏi em gái 18+ của tôi :)) trước khi đi sang bển ngắm núi tây:)

Chuyến đi từ 5h30 chiều tối qua,tiếc là mưa nhiều ko kịp tham quan và quay đc nhiều cảnh đẹp xung quanh 🙁

 

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response