315 views 0 comments

Cổ Loa – Bắc Ninh – Từ Sơn 2013

by on September 22, 2013
 

Một ngày dính với chiếc xe đưa bà ngoại và mẹ đi lễ – hoàn thành ước nguyện của bà là đi Cổ Loa .. 😡 – Và về quê thăm bà nội.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response