192 views 0 comments

iPhone 4 đầu tiên tại VN

by on September 7, 2010
 

Được cầm và dùng em 1 trong iphone 4 đầu tiên tại VN hồi đó là một kỷ niệm khó quên

59132_1315127733031_221008_n

 

 

59132_1315127773032_1169291_n

59132_1315127813033_7021033_n

59132_1315127853034_4808781_n

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response